Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte Odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et fint år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2022 indeholder min database nu oplysninger om 2.434 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801.

Personer tilføjet databasen:
2021 - 25 personer - i alt 2.434
2020 - 57 personer - i alt 2.409
2019 - 5 personer - i alt 2.352
2018 - 43 nye personer - i alt 2.347

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Der arbejdes med at gennemgå Dragsholm Lens gamle regnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

13. juli: alle stednavne (ialt 49-53 forskellige) er nu oplistet for Østervang på baggrund af opmål-ingerne for ialt 22 gårde. Rekorden for én gård var 38 forskellige lodder; mange havde >30 og næsten alle >20 jordlodder. Alle disse gårdmænd havde endvidere mange andre lodder i både Vestervang og Søndervang. Se nærmere under "Stednavne i sognet" undermenu "Gamle sted-navne 1683".

27. august: der er tilføjet to billeder af Overby Mølle (1952) og Yderby Mølle (1948), der viser møllerne med intakte vinger. Placeringen af Overby Mølle ift. den fine bevarede Møllegård ses tydeligt. Se afsnittet om møllere.

3. september: mindre opdatering i oversigten over personnavne.

17. september: oplistning af jordstykker fra Vestervang er igang. Det har for de første 3 gård-mænd allerede givet 40 gamle stednavne bl.a. Vandmøllestykker, Overbjerg, Hesselholm, Stenbål, Øksekær og Gåseager. Når de resterende 17 gårdmænds agre er gennemgået, vil der blive vist et skema ligesom for Østervang. Stednavnene er oplistet i Chr. V. markbøger fra 1683.

16. oktober: oversigten over lokale stednavne, der blev brugt for jordstykkerne i Vestervang, er nu færdig og kan ses under fanebladet "Gamle stednavne 1683". Ialt er der truffet 44 stednavne i området vest for Overby. Blandt de interessante betegnelser træffer vi Møllestykker, Vandmølle-stykker, Annebjerg Agre (måske en relation til hovedgården Anneberggård ved Egebjerg?), Tørveje og Hampestykker.

25. november: der er i øjeblikket problemer med at redigere hjemmesiden ifm. migrering til ny server hos det firma, som har overtaget Simplesite. Der afventes en komplet overgang til ny server indenfor den næste uge, før siden opdateres. Tak for tålmodigheden :-)

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)