Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte Odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et ekstraordinært godt år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2023 indeholder min database nu oplysninger om 2.583 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801.

Personer tilføjet databasen:

2022 - 149 personer - i alt 2.583
2021 - 25 personer - i alt 2.434
2020 - 57 personer - i alt 2.409
2019 - 5 personer - i alt 2.352
2018 - 43 nye personer - i alt 2.347

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Der arbejdes bl.a. med at gennemgå Dragsholm Lens gamle regnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

25. november: der er i øjeblikket problemer med at redigere hjemmesiden ifm. migrering til ny server hos det firma, som har overtaget Simplesite. Der afventes en komplet overgang til ny server indenfor den næste uge, før siden opdateres. Tak for tålmodigheden :-)

9. december: hjemmesiden er nu migreret til ny server hos det firma, som har overtaget Simplesite. Næste opdatering vil være om stednavnene i Søndervang.


1. januar: Godt Nytår! Opsamling af stednavne ved Søndervang er i fuld gang. Eksempler på de nye stednavne her er: Egestokkene, Vibekærs Ås, Ornedal, Blæsemose og Hundesnude.

Når listen er komplet for alle gårdmænd i Overby, der havde jordstykker her, vil den nye liste blive lagt under fanebladet "Gamle stednavne 1683".


10. januar: oplistning af stednavne for Søndervang er nu afsluttet, og det har resulteret i 40 navne bl.a. Øksenkærs Ås, Brede Kirkeveje, Roehøjs Ås, Ærteland, Stuetofterne og Mølletofterne. Hermed kendes nu ialt 137 stednavne på vangerne lokalt omkring Overby fra tiden omkring 1683, hvor Chr. V. markbøger blev udarbejdet. En tilsvarende oversigt vil blive udarbejdet for Yderby.


28. januar: den ældste historie om fiskeriet i sognet er blevet suppleret med et brudstykke herom fra markbøgerne om Yderby 1681-83. Se under fanebladet "Arbejde til havs".

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)

Del siden