Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte Odboere, der kendes fra den ældre tid. Det bliver naturligvis hele tiden lidt sværere at finde flere nye Odboere i slægtsforskningen fra tiden før 1801. I hele 2023 er der således kun fundet 4 nye personer. Det betyder, at pr. 1/1-2024 indeholder min database nu oplysninger om 2.587 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801.

Personer tilføjet databasen:

2023 - 4 personer - i alt 2.587

2022 - 149 personer - i alt 2.583
2021 - 25 personer - i alt 2.434
2020 - 57 personer - i alt 2.409
2019 - 5 personer - i alt 2.352
2018 - 43 nye personer - i alt 2.347

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Der arbejdes pt. med Chr. V matrikelgrundlag fra 1681-83 men også med at gennemgå Dragsholm Lens gamle rytterregimentregnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

2. september: stednavne ved Østervang nær Yderby er under udarbejdelse. På nuværende tidspunkt er der truffet 25 forskellige stednavne - bl.a. Præsteryg, Æggeøje, Asmine Sø, Øllens Folde og Småfiskesti.


10. oktober: oplistning af stednavne i Østervang, Yderby fortsætter. Interessant er der nu fundet en ager, som blev kaldt Capel Støcker (Kapelstykker) nær et sted kaldet Præsteryg. Historikere har længe vidst, at der tidligere fandtes et kapel nær Yderby, men den eksakte placering kendes ikke. Dog er der tæt ved Kapelbakken fundet menneskeskeletter, som må stamme fra den tidligste kirke.


10. november: stednavnejagten i Yderby fortsætter. Pt. er der truffet 37 forskellige stednavne i Østervang. Nytilkomne er bl.a. Lange Fiskesti, Holbergs Krog, Gurrelykke og Dallebæks Øje.


7. december: mindre opdatering til de stærke aner under fanebladet "kontakt forfatteren" og afsnittet om gamle stednavne.


1. januar: Godt Nytår til alle regelmæssige læsere og gæster på denne hjemmeside. Læs ovenfor hvor mange Odboere, der på nuværende tidspunkt kendes fra tiden før 1801.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)

Del siden