Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte Odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et ekstraordinært godt år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2023 indeholder min database nu oplysninger om 2.583 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801.

Personer tilføjet databasen:

2022 - 149 personer - i alt 2.583
2021 - 25 personer - i alt 2.434
2020 - 57 personer - i alt 2.409
2019 - 5 personer - i alt 2.352
2018 - 43 nye personer - i alt 2.347

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Der arbejdes pt. med Chr. V matrikelgrundlag fra 1681-83 men også med at gennemgå Dragsholm Lens gamle rytterregimentregnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

25. marts: opdatering af stednavne ved Yderby er igang. Her brugte man samme betegnelser for markerne som ved Overby: Østervang, Vestervang og Søndervang. Skemaerne er derfor opdateret med tilføjelse Overby for de første oversigter.


2. maj: Opsamling af stednavne ved Vestervang ved Yderby er i fuld gang. Eksempler på de nye stednavne her er: Brokbjerg, Brat Ås, Danneholm, Bregnespild, Hundesnude, Hjulegerne, Orne-stykker, Horsekærs Spild, Sæbekærs Spild.

Når listen er komplet for alle gårdmænd i Yderby, der havde jordstykker her, vil den nye liste blive lagt under fanebladet "Gamle stednavne 1683". Lokalitetsnavnet Hjulegerne har også fået en kommentar med på vejen under de gamle håndværk.


9. maj: Så er stednavnene ved Vestervang nær Yderby færdiggjort, hvor 24 gårde havde jord-stykker. Der blev truffet ialt 29 forskellige navne - udover ovennævnte bl.a. Vangekærs Stykker, Kuse Dybel og Tulinge Kærs Ås.


28. maj: mindre korrekturrettelser til person- og stednavne-afsnittet.


29. maj: ekstra information fra 1698 er tilføjet til afsnittet om nummereringen af gårdene, der på det tidspunkt iflg. indberetning fra præsten og sognefogeden var ukendt i Odden.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)

Del siden