Stillingsbetegnelser påtruffet i Odden sogn før 1801

Nedenfor vises en oversigt over alle de titler eller stillingsbetegnelser, som er påtruffet i Odden sogn. Nogle af personerne har kun haft korte besøg i sognet - det gælder fx. jordemødre, en brygger og forliste bådførere/skippere - mens andre boede her fast.

Præster, degne, skoleholdere og sognefogeder er behandlet under menupunktet "kirken i centrum".

I takt med at siderne udbygges, vil der her blive bragt mere detaljerede beretninger hhv. om håndværkere inkl. møllere; om dem der søgte til havet som næringsvej; de aftryk som landets forsvar både til lands og til havs medførte samt mere oversigtsmæssigt om hovedbeskæftig-elsen indenfor landbruget.

 

Man kan lejlighedsvis støde på betegnelser såsom indsidder, afsidder eller aftægtsmand. Den første betegnelse har ikke - som man måske skulle tro - noget at gøre med fængsel, men betyder blot, at der er tale om en person eller en familie, der endnu ikke har været i stand til at få sit eget hjem og derfor 'sidder inde' - altså bor - hos en anden familie. Den anden betegnelse afsidder/aftægt betyder, at personerne nyder deres otium i eller ved den gård, som de tidligere har drevet og som nu er blevet overtaget af de næste gårdmandsfolk.

For en god ordens skyld skal det også nævnes, at der i kirkebogen i 1796 ses tre eksempler på betegnelsen indboer. Der er her tale om en henvisning til, at den pågældende gårdmand var en af dem, der blev tilbage i byen ifm. de store udskiftninger, der fandt sted i starten af 1790'erne. Tilsvarende kan udflytter benyttes som præcisering for dem der ved lodtrækning flyttede deres gård væk fra byen, såfremt der er nogle navnebrødre, som præst/degn på den måde ønsker at skelne imellem.

 • Embeder

  Provst 4
  Kapellan 1
  Præst 19
  Sognefoged 5
  Vægter 1
  Degn 14
  Skoleholder 5
  Skovfoged 1
  Jordemoder 3
  Godsejer 8
  Dannemand 1


  Militæret

  Kavalerioberst 1
  Ryttersoldat 4
  Landsoldat 21
  Marinesoldat 2


  Landbruget

  Gårdfæster 323
  Gårdbestyrer 2
  Husfæster 159
  Tobakshandler 2
  Tjenestekarl 73
  Tjenestedreng 5
  Tjenestepige 106
  Daglejer 22
  Arbejdsmand 1
  Tærsker 1
  Pranger 1
  Avlsmand 1
  Avlskarl 3
  Hyrde 2
  Vogter 1

 • Havet

  Fisker 2
  Sømand 3
  Matros 7
  Bådfører 1
  Skipper/Skibskaptajn 2
  Styrmand 1
  Skibskarl 1
  Lods 2
  Marsvinejæger 5
  Sæljæger 3


  Håndværkere

  Møller 16
  Smed 15
  Skomager 5
  Skrædder 15
  Hørmager 1
  Tækkemand 1
  Tømrer/Hugger 3
  Skibstømrer 1
  Snedker 4
  Hjulmand 3
  Svend 4
  Flinthugger 1


  Øvrige

  Kroejer, gæstgiver 1
  Brændevinsbrænder 2
  Brygger 1
  Husholderske 1
  Væverske 1
  Amme 1
  Kostepige 1
  Tigger 1
  Fattig, almisselem 38