Chr. V matrikel 1681-88

Det har altid været meget vigtigt for staten at kunne fastslå, dels hvor mange kampdygtige og skattepligtige indbyggere landet havde og dels hvor meget, der kunne afkræves i skat. Til det formål er der igennem århundreder blevet udarbejdet jordebøger under hvert gods/amt. Der blev jævnligt sat spørgsmålstegn ved skyld-/skattesætningen og det førte til mange forsøg på at opmåle landet - både dyrkede og udyrkede arealer - for at skabe et retfærdigt grundlag.

Efter de første forsøg på en matrikulering i 1660'erne blev der i starten af 1680'erne gjort et nyt forsøg. I den anledning blev der som forarbejder 1681-83 udarbejdet detaljerede opmålinger af alle jordlodder, engstykker, tørveskær, skove og moser mv. Som noget nyt gav det en oversigt over alle de stednavne, som blev benyttet af lokalbefolkningen. Denne kilde kaldes "Chr. V markbøger og engtaksation".

Selvom opmålingerne er meget detaljerede og hvert eneste lod navngivet, så har vi ikke kort der ledsager beskrivelserne, og vi må derfor i vid udstrækning gætte eller forsøge at udlede, hvor omtrent stednavnene befandt sig. I Odden sogn er der ved Overby underinddelt i Østervang, Vestervang og Søndervang - og vi kan få et indtryk af, hvor mange gårdmænd, der havde lodder som stødte op imod en bestemt lokalitet, samt om der var tale om en ås, et kær, en mose eller et stykke ved stranden. Men hvis stednavnet indeholdt Holm, Ager eller andet ubestemmeligt, så er vi overladt til en mere overordnet placering indenfor vangerne.

Bemærk at der lejlighedsvis kan findes stednavne, som stadig er bevaret i navnene på slægts-gårdene. Nedenfor ses fx Hvide Løche, som stadig genkendes i Hvidelykkegård, som idag befinder sig i Østervang godt 1 km øst for Overby.

"Oufrebye eller Odbye, Odtz Herredt" - Overby, Østervang

Stednavn - normaliseret navn - antal gårdmænd med lodder
Leer Ager - Lerager - 
Nælle Kiærs Aas - Nældekærs Ås - 
Kilde Agre - Kildeager - 
Gamle Bars Agre -
Borre Spiel -
Boll Torne Agre -
Gamle Bags Homper -
Hvede Hug -
Westre Siles Moese - Vestre Siles Mose -
Barne Biergs Aas - Barnebjergs Ås -
Biug Bierre - Bygbjerg -
Søbbe Tiørne - Søbbe Tjørne -
Nørre Ille-Kier - Nørre Ildekær -
Ille Kiers Homper - Ildekærs Homper -
Sønder Ille-Kier - Søndre Ildekær -
Ørholm -
Bierchels Aas - 
Hval Løfve - Hvalløv -
Fuels Eye - Fugls Eje -
Drusse Biers Støcher - Drussebjergs Stykker -
Fladen -
Smaa Sand Agre - Små Sandagre -
Schade Løche - Skadelykke -
paa forpagtet Aas -
Tyges Løche - Tygeslykke -
Giem Løche - 
Hvide Løche Agre - Hvidelykke Agre -
Dynne Bechs Spiel - Dyndebæks Spil - 
Nørre Ille-Kiers Homper ved Stranden - Nørre Ildekærs Homper
Sand Agre -
Fleche Agre - Flækkeagre -
Mønte Baall - Møntbål -
Rug Høy - Rughøj -
Lang Agre -