På Odden kirkegårds lapidarium (stensamling) står et flot gravmæle for enden af rækken af gravsten. Der er tale om forfatterens tip2oldefar.