Dragsholm Birketing 1726. Indledning af retssager imod "Bodel Nielsdaatter nu boende i Staarup; item Ludtzie Larsdaatter paa Aaden, i Offerbye, Margrethe Christensdaatter i Steenstrup, som alle har begaaed Leyermaal i Höybye Sogn..."