Chr. V Markbøger og engtaksation 1681-83.
Her et eksempel med Oufrebye Bys jord (Overby)og gennemgang af Mads Knudsens jordlodder i Østervang.