Person-/slægtsnavne med forskellige stavemåder

Som nævnt i indledningen var der ganske mange navnebrødre og -søstre i sognet, og det skyldes ikke mindst, at Odboerne havde forholdsvis få personnavne at vælge imellem. Ialt er der truffet 36 forskellige drengenavne og kun 30 forskellige pigenavne. Flere af disse var ovenikøbet sjældne og stammede i flere tilfælde fra personer, der var kommet tilrejsende udefra.

Her følger samtlige drenge- og pigenavne fra perioden 1300-1800. Til venstre vises det navn, som af praktiske grunde og for at lette søgbarheden er benyttet konsekvent i databasen og i oversigterne her. Der er således tale om et 'normaliseret' navn og altså ikke nødvendigvis dåbsnavnet eller andre navnevarianter, som den enkelte slægtsforsker nu måtte mene, at personen 'sandsynligvis' hedder. Til højre i oversigten er alle kendte varianter af fornavnet nævnt.


Drenges fornavne

 

Anders           Andhers

 

Andreas         Andres, Andre

 

Arve               Auffue

 

Bernt             Berend

 

Bertel             Berthel

 

Blas               Blatz, Bladtz, Blae

 

Christen

 

Christian

 

Christopher    Christoffer

 

Daniel

 

Ejler               Eiler

 

Erik               Erich, Eric

 

Hans

 

Henning

 

Henrik           Hendrich, Hendrick, Hendrik, Henric, Henrich, Heinrich

 

Jacob             Jackob, Jachob, Jakob, Jarkob

 

Jens               Jiens, Jenns

 

Jeppe             Jep, Ib

 

Jesper            Jess

 

Johan             John

 

Jørgen

 

Kjeld             Kieldh, Kield, Kiell

 

Lars               Lauritz, Laurits, Lauritzs, Laurids, Lauris, Lauridz, Lartz, Laurs, Laurers, Las, Laffuers

 

Mads             Matz, Mats, Madtz, Madz, Mazs

 

Michel           Mikel, Mikell, Mikkel, Mickel, Michael, Mickell, Michell, Michill, Mickill, Mickil, Mikl

 

Mogens          Mogns, Moens, Monns

 

Morten           Morthen, Maarten, Mordten

 

Niels              Neils, Nails, Nis, Niells

 

Ole                Olle, Oluf, Oluff, Olluf, Olaf, Olwf

 

Otte               Otthe, Ottze, Otse, Ottse, Ottho, Ottso

 

Peder             Peter, Perdr, Per, Pir

 

Poul               Poül, Paul, Povel, Pouel, Poffuæ

 

Rasmus

 

Sonneboldt    Sonnebold, Sonebold, Sonebolt, Sonnebolld, Sonniboll

 

Søren             Søvren, Sövren, Søfren, Søffren, Souren, Sören, Souvren, Söuvren, Søuvren, Seuffueren, Seffueren

 

Thule             Tulle, Thulle

 

Tyge              Tühe

 

Pigers fornavne

Anne             Ane, Anna, Aña, Añe

 

Bente

 

Berte

 

Birgitte

 

Bodel             Bodl, Boedl, Bodil, Bodild, Boell

 

Conradine

 

Dorthe           Dorte, Daarthe, Daarte, Dorothea

 

Elisabeth

 

Ellen

 

Else

 

Gertrud          Giertrud, Gjertrud

 

Ingeborg

 

Inger              Enger

 

Johanne         Johanna, Johane

 

Karen

 

Kirsten           Kiersten, Cheirsten

 

Kirstine          Kristine

 

Laurette

 

Lucie             Lutze, Ludze, Ludse, Lütze, Lücia, Lucia, Luciæ, Lutia, Ludzie, Ludtzie, Luce

 

Magdalene     Magdalena, Magdalona, Malene, Matlene, Male

 

Malene

 

Maren

 

Margrete        Margaritta

 

Marie

 

Merthe           Merte, Marte, Marthe,

 

Mette             Metthe, Mætte

 

Sidse              Sitze, Sidtze, Sidsel, Zidzel, Zidsel, Zidse, Zidze, Zitze, Zise, Cidse, Cidsel

 

Sophie

 

Stine

 

Ursule            Ursle, Usle, Øsle, Ørsle, Ødsle, Odsle, Ursula

 

Familienavnene opstod hyppigst ved at tilføje -søn eller -datter efter faderens navn (patro-nymer), men for nogle familier førte det til vanskelige stavemåder fx. Sonnebolds børn, der for nemheds skyld kunne forvanskes til Soneboltz eller Sonnesdatter. Atter andre fik tilnavne, som blev hængende som familienavne fx. "paa Backen" der kunne blive til Bache eller navne såsom Plov og Smed.

Hvis man i listen nedenfor træffer efternavne, som ikke matcher de tilsvarende kendte fornavne fra sognet, så er dette m.a.o. udtryk for, at der som hovedregel enten var tale om en forvanskning eller et tilnavn eller simpelthen en person fra et andet sogn (fx. fra Sejerø, som blev til Sejerbo), der var ankommet til og i en kortere eller længere periode opholdt sig i Odden sogn.

 

 Særlige variationer af efternavne (drenge)

 Andersen       Andhersen, Anndersen

 

Andreasen     Andresen, Andreassen, Andreasis, Andresis, Andreissen

 

Arvesen         Aursen, Arffesen

 

Bache            Bachis, Backis, Bacher, Backe, Bakke, Bagge

 

Berntsen        Bernt, Berntzen, Berentzen, Berentz, Bernsen, Børresen

 

Bertelsen

 

Blasen           Blatzen, Blatz, Blatzis, Blasis, Blarsen, Bladsen

 

Bonde            Bunde

 

Bryde            Brÿde, Brÿdde

 

Clausen

 

Eriksen          Erichsön

 

Hansen          Hannsen

 

Henriksen      Henricsen, Hendrichsen

 

Jensen           Jiensen, Jennsen

 

Jeppesen        Jepsen, Ipsen, Ibsen, Jespersen

 

Jochumsen    Juckumsen, Jocumsen

 

Kjeldsen        Kielsen, Kieldtzen, Kieldsen

 

Knudsen        Knudtzen

 

Larsen           Laursen, Lauersen, Lauritzen, Lauritsen Lartzen, Larson, Laurissen, Laurisen, Lauridtzen, Lauridsen, Lauridzen, Laffuersen

 

Madsen          Madzsen, Madtzen, Madtzsen, Matzen, Mazøn, Matsen, Madtsen, Madtzøn

 

Michelsen      Michaelsen, Mikkelsen, Mikelsen, Michellsen, Michilsen, Mickelsen, Mickellsen, Mikellsen, Mikkellsen, Michelszen

 

Mogensen      Mogensis, Mognsen

 

Nielsen          Niellsen, Nielsenn

 

Olsen             Olesen, Ollesen, Ollsen, Olufsen, Oluffsen, Oelsen, Oellsen, Olszen

 

Ottesen          Ottsesen, Ottsis

 

Pedersen        Pidersen, Pirsen, Pirs, Pers, Persen, Peersen, Pederszenn

 

Piunck           Piunch, Pinnek, Piunk

 

Plov               Plouff, Plorg, Ploeg

 

Poulsen          Poullsen, Poffuelsen, Poffoulsen

 

Samuelsen     Salmonsen

 

Schinkel        Skinkel, Skinckel, Shinkel, Shinkell, Schinchell, Schinckel

 

Sejerbo          Zeyeboe, Zeieboe, Zereboe, Zireboe, Zeireboe, Sejerboe, Seröeboe, Seiger, Seÿerboe

 

Smed             Smid

 

Sonneboldsen        Soneboltz, Sonebolt

 

Sørensen        Søfrensen, Søvrensen, Søffrensen, Sørrensen

 

Thomasen      Thomersen, Thomsen, Thomisen, Tomesen

 

Thulesen        Tullesen, Tulensen, Thülesen, Tuelsen, Tulesen

 

Tuesen

 

Tygesen         Tÿesen

 

Zenger           Senger, Hartzinger

 

Særlige variationer af efternavne (piger)

 

Bendsdatter

 

Enevoldsdatter

 

Eriksdatter     Ericsdatter

 

Jeppesdatter   Ibsdatter

 

Klausdatter

 

Larsdatter      Lauritsdatter, Lauritzdatter

 

Melchiorsdatter

 

Olesdatter      Olsdatter, Olufsdatter

 

Ottesdatter     Otsisdatter, Ottzesdatter, Ottisdatter

 

Paulsdatter

 

Sonnesdatter

 

Thulesdatter   Thulsdatter