Stednavnenes oprindelse og variationer

Harpunspidser fra ældre stenalder fundet ved Overby. Nationalmuseets samlinger (A20793)

Vi begynder med Vikingetiden, der dækker over perioden ca. 800-1050. Nogle forskere sæt­ter årstallet til 1042, da Hardeknud døde som den sidste nordiske konge af England. De sidste togter sluttede omkring 1050, og flere kilder antyder, at den kristne kirke da havde slået rod overalt i Danmark.

Det var antagelig på denne tid, at Overby og Yderby opstod og fik deres navn, idet endelsen -by normalt forbindes med vikingelandsbyer.

I Danmark bruges betegnelsen middelalderen for perioden fra cirka 1000-1536. Der er en glidende overgang imellem de to historiske perioder, idet der sker en kraftig religiøs påvirkning sydfra alt imens den gamle livsstil og verdensopfattelse kæmper for at overleve.

 

Der er ikke fundet runesten, skåltegn el.lign. fra denne periode på Sjællands Odde, men en række arkæologiske fund belyser tilstedeværel-sen af de første mennesker, som opholdt sig her. Et eksempel er disse lystertænder (stortandede harpuner) fra ældre stenalder, som er fundet ved Overby. Se endvidere under menuen "De gamle odboere".

 

 

Forskellige skrivemåder

Det er nok ikke overraskende, at de to byer Overby og Yderby samt sognets navn Odden igennem flere hundrede år er blevet stavet på forskellige måder. Nedenfor listes en oversigt over navnenes udvikling og stavemåde i kilderne henover en periode på næsten 500 år.

 

Odden sogn                       1480              Oddhen s.

 

1514              Ottboo s.

 

1566              Ubye s.

 

                                            1579              Odtsboe s.

 

                                            1586              Uderby s., Aadbye s.

 

                                            1596              Odboe s.

 

                                            1646              Odbye s.

 

                                            1647              Oedboe s.

 

                                            1664              Odboe s.

 

                                            1688              Ovbye s.

 

                                            1753              Odens s.

 

                                            1756              Odboe s.

 

                                            1761              Aadens s.

 

                                            1769              Odden s.

 

 

 

Overby                                1370              Øfræby, Øfreby

 

                                            1384              Øfræby

 

                                            1480              Offræ Ytherby

 

                                            1503              Øraby

 

                                            1567              Odbye

 

                                            1596              Øffrebye

 

                                            1631              Øfrebye

 

                                            1646              Ovfferbÿe

 

1647              Odbÿe, Ovffrebÿe, Øfferbye, Offrebye, Øffrebye, Offerbye

 

1648              Øfrebye, Øfræbye

 

1656              Øffreby

 

                                            1662              Offrebye

 

                                            1681              Oufrebye

 

                                            1688              Odbye

 

1697              Offuerbÿe

 

1701              OfverBye

 

1710              Odby

 

1732              Odby

 

1735              Owerby

 

1747              Odby

 

1753              Owerbye

 

1756              Odbye

 

1779              Oddens=Bye

 

1801              Oddenbye

 

 

 

Yderby                                1370              Ytræby, Utræby

 

                                            1480              Ytheræ Ytherby

 

                                            1503              Ydherby

 

                                            1556              Ydrebye

 

                                            1579              Jederby

 

                                            1585              Uderbye

 

                                            1596              Yderebÿe

 

                                            1631              Uderbye

 

                                            1647              Yderbÿe

 

                                            1664              Yderstby

 

                                            1688              Ybye, Yderbye

 

                                            1702              Yderbye

 

                                            1769              Ydderbye

 

                                            1792              Yderbye

 

                                            1828              Underbye

 

 

 

På hjemmesiden https://www.danishfamilysearch.dk/sogn504/stednavne kan man orientere sig omkring flere lokale stednavne - inkl. slægtsgårde - i Odden sogn, og stederne vises med kortreference.