Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte Odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et fint år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2022 indeholder min database nu oplysninger om 2.434 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801.

Personer tilføjet databasen:
2021 - 25 personer - i alt 2.434
2020 - 57 personer - i alt 2.409
2019 - 5 personer - i alt 2.352
2018 - 43 nye personer - i alt 2.347

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Der arbejdes med at gennemgå Dragsholm Lens gamle regnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

22. april: der er tilføjet et afsnit under "Møllere" om en lokalitet ved Overby, som i 1682 blev be-nævnt Vandmøllen. Der må være tale om en mølle, som allerede dengang var forsvundet og kun bevaret i stednavnet, da Chr. V møllebog 1684 ikke omtaler nogen vandmøller i Odden sogn.

8. maj: der arbejdes på et nyt afsnit under stednavne, som beskriver en lang række detaljerede stednavne i landskabet, der kan læses i Chr. V markbøger 1681-83. Nogle af navnene er stadig bevaret i slægtsgårdenes navne.

13. maj: de første gamle stednavne - 34 i alt! - er nu indføjet i stednavneoversigten. De stammer alle fra jordlodderne hos én gårdmand i Østervang. Listen vil blive udbygget med stednavne hos andre gårdmænd og med antallet af gårdmænd, som havde jord ved den pågældende lokalitet. Læs mere under "Stednavne i sognet" undermenu "Gamle stednavne 1683".

3. juni: mindre tilretning af teksten under stednavne.

18. juni: stednavne fra Østervang er opdateret med 8 nye lokaliteter for 2 gårdmænd.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)