Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte Odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et fint år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2022 indeholder min database nu oplysninger om 2.434 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801.

Personer tilføjet databasen:
2021 - 25 personer - i alt 2.434
2020 - 57 personer - i alt 2.409
2019 - 5 personer - i alt 2.352
2018 - 43 nye personer - i alt 2.347

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Der arbejdes med at gennemgå Dragsholm Lens gamle regnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

3. april: afsnittet om fiskeri er opdateret med flere meget tidlige oplysninger, som kaster lys over historien omkring fiskeri ved Odden sogn. Fra 1591 har vi oplysning om 30 gårdmænd, som betalte tiendeafgift med torsk og flyndere; fra 1664 en oplysning om 1 gårdmand i Yderby, der som en del af landgilden afleverede torsk og fra 1695 en note om, at to gårdmænd i Yderby betalte deres afgift med torsk. Se mere under "Arbejde til havs".

18. april: en ny oplysning fra 1681 om møllen i Overby giver et overraskende bidrag til denne møl-les tidligste historie, idet den på dette tidspunkt var ejet af Morten Skomager, der ellers boede hele sit liv i Yderby. Se nærmere under mølle-afsnittet.

22. april: der er tilføjet et afsnit under "Møllere" om en lokalitet ved Overby, som i 1682 blev be-nævnt Vandmøllen. Der må være tale om en mølle, som allerede dengang var forsvundet og kun bevaret i stednavnet, da Chr. V møllebog 1684 ikke omtaler nogen vandmøller i Odden sogn.

8. maj: der arbejdes på et nyt afsnit under stednavne, som beskriver en lang række detaljerede stednavne i landskabet, der kan læses i Chr. V markbøger 1681-83. Nogle af navnene er stadig bevaret i slægtsgårdenes navne.

13. maj: de første gamle stednavne - 34 i alt! - er nu indføjet i stednavneoversigten. De stammer alle fra jordlodderne hos én gårdmand i Østervang. Listen vil blive udbygget med stednavne hos andre gårdmænd og med antallet af gårdmænd, som havde jord ved den pågældende lokalitet. Læs mere under "Stednavne i sognet" undermenu "Gamle stednavne 1683".

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)